Аутстаффінгова компанія з нуля. Схема працює?

У нас є готовий пакет документів, для схеми роботи аутстаффінгової компанії з ФОП у сфері торгівлі непродовольчими товарами.

Законодавством не визначено організаційно-правової форми (ОПФ) підприємства, яке займається аутстаффінгом. Тому, аутстаффінгом можна займатися в будь-якій організаційно-правової формі – товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, фізична особа – підприємць.

Найбільш привабливою ОПФ є товариство з обмеженою відповідальністю – ТОВ. Так, ТОВ поєднує в собі дві особливості, які сприяють його вибору для ведення бізнесу, – можливість створення однією особою і відсутністю відповідальності учасника ТОВ за його зобов’язаннями.

Реєстрація ТОВ передбачає підготовку і підписання протоколу (рішення – у разі створення ТОВ одним засновником) про створення ТОВ, статуту ТОВ, у разі необхідності – реєстрацію платником єдиного податку, або платником податку на додану вартість. В день подачі документів для державної реєстрації юридичної особи необхідно подати в податкову службу району реєстрації ТОВ повідомлення за підписом засновника про оформлення на роботу директора. Після державної реєстрації ТОВ необхідно отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в разі необхідності – довідку з реєстру платників єдиного податку, або податку на додану вартість.

Безпосереднім кодом КВЕД, яка передбачає здійснення діяльності аутстаффінгу, є код 78.30 – Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами цей клас включає діяльність з надання трудових ресурсів для підприємств (клієнтів).

Разом з тим, рекомендовано включити в види діяльності також коди КВЕД 78.10 і 78.20 – в разі виникнення необхідності здійснювати діяльність по зазначеними КВЕД не потрібно буде вносити зміни до видів діяльності ТОВ.

Можливість застосування аутстаффінгу в Україні передбачена ст. 39 Закону України “Про зайнятість населення”. Згідно ч. 1 зазначеної статті, діяльність суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Ч. 2 ст. 39 Закону України “Про зайнятість населення” передбачено, що забороняється діяльність суб’єктів, які ведуть господарську діяльність – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу.

Порядок видачі дозволу на оренду працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р № 359 “Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця”. Згідно п. 2 Постанови № 359 вона набирає чинності з дня вступу в силу Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця”, який станом на 25.06.2019 м відсутній.

Таким чином, отримання дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця можливе виключно після внесення відповідних змін до Закону № 3392.

У той же час чинне законодавство зобов’язує суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, подавати до Державної служби зайнятості рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики України, для включення в перелік таких суб’єктів ведуть господарську діяльність.

За своєю суттю, аутстаффінг є послугою. Окремих умов бухгалтерського оформлення послуг аутстаффінгу законодавством не визначено, тому слід керуватися загальними вимогами.

Для підтвердження реальності надання послуг, потрібно укладати договір про надання послуг з надання персоналу, заявку на надання працівника, акт прийому працівника, акт повернення працівника, акт надання послуг.

Оформлення працівників здійснюється за загальними правилами на аутстаффінгову компанію. Заробітну плату і всі передбачені законодавством відрахування, здійснює аутстаффінгова компанія. У той же час, всі витрати аутстаффінгової компанії з утримання персоналу, включаються у вартість послуг аутстаффінгового компанії і, в разі перебування роботодавця на загальній системі оподаткування, входять до складу витрат роботодавця, який скористався послугами такої компанії.

Аутстаффінгова компанія (юридична особа) може бути платником податку на прибуток або платником єдиного податку.