Митні та податкові справи

Для українських імпортерів вже стала звичною практика відмови митних органів в прийнятті товарів за митною вартістю, визначеною декларантом за основним методом - ціною договору щодо товарів, які імпортуються.


Посилаючись на наявність розбіжностей в документах, поданих разом з митною декларацією або на не підтвердження всіх складових митної вартості, митні органи коригують митну вартість, застосовуючи, як правило, резервний метод. В результаті, декларант отримує рішення про коригування митної вартості, яке може бути оскаржено в адміністративному порядку (до Державної митної служби України) або в судовому порядку.

Як показує практичний досвід, оскарження рішення митних органів в адміністративному порядку є неефективним, а отже, варто готуватись одразу до судового розгляду.

В межах судового оскарження важливо:

  • дотриматись строків звернення з позовом;
  • правильно визначити судовий збір;
  • аргументовано викласти, в чому полягає незаконність рішення митного органу.

Строки судового оскарження рішень про коригування митної вартості на даний час є спірним питанням. Згідно з адміністративним процесуальним законодавством строк для подання позову складає шість місяців, якщо на рішення не подавалась скарга в адміністративному порядку. В той же час нова судова практика Верховного Суду визначила строк оскарження рішень контролюючих органів, якими донараховані податки для платників податків, тривалістю 1095 днів з моменту отримання рішення. До цих випадків було віднесено також оскарження рішень про коригування митної вартості. Окремі судді таку позицію приймати відмовляються, а тому рекомендується не відкладати оскарження та звертатись до суду одразу після отримання рішення митного органу.

Судовий збір сплачується як за майнову вимогу у розмірі 1,5% від суми, на яку було збільшено митну вартість.

При оскарженні рішення про коригування необхідно проаналізувати причини, на які посилається митний орган, відмовляючи в прийнятті заявленої митної вартості.

Основними причинами, як показує практика, бувають:

  • розбіжності між умовами міжнародного контракту та інвойсу щодо строків поставки або оплати товару,
  • розбіжності між відомостями в документах, які складені продавцем/виробником товару та документах, складених експедитором/перевізником щодо місця завантаження, порту відправлення товару,
  • відсутність перекладу митної декларації країни відправлення (експортної декларації);
  • відсутність дати в прайс-листі виробника товару або датування прай-листа після складення інвойсу тощо.

Готуючись до судового оскарження, кожну з причин необхідно спростувати, що може включати в себе також стадію збирання додаткових доказів (отримання довідок та пояснень від виробника або експедитора, замовлення перекладу експортної декларації або експертизи тощо).

Іншою поширеною категорією адміністративних справ є справи про оскарження податкових повідомлень-рішень. Найчастішими причинами збільшення зобов’язань з податку на прибуток або зменшення зобов’язань з податку на додану вартість є невизнання податковими органами реальності господарських операцій.

В таких випадках податкові органи не приймають до уваги наявні у платника податків первинні документи, посилаючись на те, що реальність операції повинна призводити до змін в майнових активах платника податків. Така позиція відповідає і чинній судовій практиці. Тобто для підтвердження реальності податкових операцій необхідно надати суду не лише первинну документацію (договори, рахунки, видаткові накладні, акти прийнятих робіт), але також доводити використання отриманих товарів або наданих послуг в господарській діяльності платника податків (подальший перепродаж товарів, використання наданих послуг тощо). Бажаним є також підтвердження реальних господарських можливостей самого платника (наявність у нього складських приміщень, транспорту тощо).

Особливу увагу варто приділяти податковим справам, в яких в основу проведення перевірки та складення акту перевірки та в подальшому податкового-повідомлення рішення покладено проведення перевірки контрагента або порушення відносно нього кримінального провадження. В таких випадках необхідно аналізувати, на яких доказах ґрунтується кримінальне провадження, які докази використовує податковий орган при складенні податкового-повідомлення рішення та наводити спростування таким доказам.

Ґрунтовний та індивідуальний підхід до кожної справи дозволяє забезпечувати високу ймовірність отримання судового рішення на користь платника податків в більшості випадків.

Потрібна допомога?

Іноді життя ставить нас в несподівані неприємні обставини, в яких неможливо обійтись без допомоги адвоката.

Звертайтесь до мене

Пн-пт 9:00-19:00
Звернутися

Закриті справи за тематикою