Встановлення фактів, що мають юридичне значення

Важливе значення мають судові справи, які стосуються встановлення юридичних фактів, з метою захисту прав та інтересів громадян.


Порядок розгляду  справ про встановлення юридичних фактів врегульовано статтями 271-275 ЦПК України.

В разі, якщо заявник подав заяву про встановлення певного факту, з якого вбачається  спір про право суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює цим особам, що вони вправі подати позов на загальних підставах, тобто в позовному провадженні.

Таким прикладом може бути встановлення факту родинних відносин, який впливає на виникнення права на спадкування і відповідно передбачає звернення до суду лише в позовному провадженні.

Також, за допомогою звернення до суду із заявою про встановлення юридичного факту, заявник має можливість одержати чи поновити документи, які посвідчують факт, що має юридичні наслідки.

Для цього заявник разом із заявою про встановлення факту подає докази на підтвердження того, що до її пред’явлення він звертався до відповідних організацій за одержанням документа, який посвідчував би такий факт, але йому в цьому було відмовлено, із зазначенням причин відмови.

Порядком окремого провадження можливе встановлення факту реєстрації батьківства, коли вона мала місце, а в органах реєстрації актів громадянського стану не збереглися відповідні записи, і вони відмовилися їх поновити; перебування громадянина на утриманні.

Цей факт може бути встановлено судом за відсутності документа про його підтвердження, виданого житлово-комунальними органами, виконкомами сільських і селищних рад, іншими організаціями, чи в разі відмови у його видачі і при одержанні документа, яким не підтверджується факт перебування громадянина на утриманні.

Також, в окремому провадженні можуть бути встановлені факти належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по-батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігається з ім’ям, по-батькові, прізвищем, місцем і часом народження, зазначеними в її свідоцтві про народження або в паспорті.

Судам також підвідомчі справи про встановлення інших юридичних фактів, якщо чинне законодавство не передбачає іншого порядку їх встановлення.

Потрібна допомога?

Іноді життя ставить нас в несподівані неприємні обставини, в яких неможливо обійтись без допомоги адвоката.

Звертайтесь до мене

Пн-пт 9:00-19:00
Звернутися