Справа ПСП ім. Пархоменка

Представляючи інтереси Позивача, в даній справі мною було доведено, що державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області діяв протиправно, а його рішення про реєстрацію прав оренди на земельну ділянку було скасовано.

Підставою для прийняття судом такого рішення стало те, що під час прийняття рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор здійснив подвійну реєстрацію договору оренди земельної ділянки, що є недопустимим, оскільки зумовлює ситуацію, за якої одну і ту ж земельну ділянку було передано в оренду різним орендарям, адже право оренди в них виникло з моменту реєстрації договорів оренди земельних ділянок.


Матеріали справи