Справа за позовом Прокурора про розірвання договору оренди землі

Представляючи інтереси Відповідача, в даній справі мною було спростовано доводи Прокурора про істотність порушення Позивачем умов договору оренди земельної ділянки, розміром 50 га.

В ході розгляду даної справи не було встановлено порушення цільового використання спірної земельної ділянки.

Наданими Прокурором доказами не було доведено вину Відповідача у настанні обставин, які стали підставою для звернення прокурора з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки.


Матеріали справи